กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยให้แก่ประชาชน กิจกรรม
รายละเอียด :
    

 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารรภัยให้แก่ประชาชน กิจกรรม "ให้ความรู้และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูเข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการรับมือต่ออุทกภัยและอัคคีภัย โดยปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสามารถร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564    อ่าน 99 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**