กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโยดำเนิการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)


รายละเอียด :
    

 วันที่ 10 มกราคม 2564 นายซานูซี วงศ์ปัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย มอบหมายให้นายอารีดี ปากบารา ปลัด อบต. นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ รองปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมรับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย Antigen test kit (ATK) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปัตตานี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 86 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**