Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก กูโบร์ลาฆอมะห์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกคอแห้ง ขนาดสูง 1.00 ม. ยาวรวม 305.00 ม.
   
 
   

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก กูโบร์ลาฆอมะห์ หมู่ที่ 4  บ้านโคกคอแห้ง ขนาดสูง 1.00 ม. ยาวรวม 305.00 ม. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564