ข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเขียนใบสมัครและส่งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ได้ทุกวัน เวลา ทำการผู้แจ้งข่าว : jee ประกาศเมื่อ :