ข่าว : รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อจัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยมารับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562ผู้แจ้งข่าว : jee ประกาศเมื่อ :