ข่าว : โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ได้จัดทำโครงการเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 9-11 เมษายน 2562ผู้แจ้งข่าว : jee ประกาศเมื่อ :