ข่าว : รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

รายละเอียด  : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนายมามะ หะยีสามะ นายก อบต. มอบหมายให้ นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่สำรวจตลาดพร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ผู้แจ้งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อ :